Vzdálená správa

support serviceS instalací digitální technologie v kině nezískáte pouze samotné komponenty (projektor, server ad.), ale s nimi také záruku a balík servisních služeb.

Jednu z nejdůležitějších služeb takového balíku představuje vzdálená správa veškerých klíčových zařízení v digitálním kině., která využívá platformu dokonale zabezpečeného přístupu do počítačové sítě digitálního kina z našeho NOC centra.

Různé poruchy či nestandardní provozní stavy si podle zákona schválnosti "dokáží vybrat" nejméně vhodný okamžik a ne vždy je proto dostatek času na výjezd technika do Vašeho kina, ale v některých případech by to bylo navíc i zbytečné, protože problém lze efektivně vyřešit právě za pomoci vzdálené správy.

Digitální kino se skládá z několika speciálních počítačových aplikací, které zajišťují distribuci digitálního obsahu z DCP (nebo třeba disku Blu-ray) na plátno kina. Specifickou údržbu potřebuje nejenom samotná tato zařízení, ale také jejich programové vybavení. Jenom tak lze předejít případným problémům či v krajním případě zrušeným představením. Vzdálená správa proto slouží také k údržbě i aktualizacím software.

U žádného zařízení v kin nelze zajistit, aby pracovalo vždy úplně bez chyb, Občas mohou nastat různé rizikové stavy na straně software či hardware. Pokud jde o problém programového vybavení, vzdálená správa umožňuje závadu rychle diagnostikovat a následně ji také odstranit.

vzdalena spravaCo dělat, pokud nastane situace, se kterou si nebudete vědět rady?  Není nic jednoduššího než kontaktovat naše NOC centrum a nechat si poradit od některého z techniků, který se v rámci vzdálené správy připojí do počítačové sítě Vašeho kina. Může přímo s Vámi vzniklou situaci vyřešit a ještě dostanete doporučení, čeho se příště vyvarovat.

Technologie vzdálené správy není určena pouze pro naše techniky, ale může sloužit i provozovateli kina nebo jeho pracovníkům. Všichni získávají nad děním v kině kontrolu, ať už jsou kdekoli: jedinou podmínku představuje počítač s připojením k internetu.

Vzdálená správa u některých komponentů v systému podporuje funkci WOL (Wake On LAN), která dokáže prostřednictvím internetu zařízení zapnout, popřípadě vypnout. Tuto praktickou funkci využijete třeba když se chcete ujistit, že máte pro aktuální projekci platný klíč nebo naingestovaný správný film a v kině není zrovna nikdo, kdo by celý systém zapnul.

Jednou větou - vzdálená správa posouvá obsluhu digitálního kina do vyšší dimenze.

Chcete-li další informace o vzdálené správě a podpoře, nezapomeňte se podívat do sekce Technická podpora