Distribuční modul AD1000

Sync Distribution Module AD1000

Tato jednotka se připojí do digitálního projektoru a poskytuje napájení a synchronizační signál až pro čtyři emitory. Také monitoruje výkon emitorů, nastavení signálu a dovoluje instalovat a testovat emitory i když není dostupný projektor.

modul AD1000